Thiết kế lịch và ý nghĩa của nó

Thiết kế lịch và những điều cần biết

Lịch từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa giao tiếp và công việc thiết kế lịch ngày càng được chú trọng. Vượt qua các đối thủ lịch điện tử như lịch trên điện thoại, smart phone, máy tính,… lịch giấy vẫn giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời…