Cả nhà ơi, chúng ta cùng nhau góp sức cho chiến dịch Đóng góp cứu trợ miền Trung nhé. Mọi người có thể ủng hộ tiền, hiện vật (quần áo, sách vở, …). Mọi thông tin mời mọi người join group để có thêm thông tin ^^