PHÚT GIAO THỪA LẶNG LẼ Model: Mộng Tuyền Nguyen Makeup:…

PHÚT GIAO THỪA LẶNG LẼ

Model: Mộng Tuyền Nguyen
Makeup: Ngô Hiếu
Photo: Nghiêng Song
Location: DOF Studio
Concept: Cô gái du mục

PHÚT GIAO THỪA LẶNG LẼ Model: Mộng Tuyền Nguyen Makeup: Ngô Hiếu Photo: Nghiêng Song Location: DOF Studio Concept: Cô...